OSTEOPATHIE

 

Osteopathie is een manuele, holistische behandelingswijze waarin het lichaam als 1 geheel wordt gezien. De oorzaak van uw klacht ligt soms elders dan waar u pijn heeft. Holisme beschouwt een klacht of ziekte als een uiting van onbalans van het lichaam en niet zozeer als een op zichzelf staand feit. Het symptoom is niet het probleem. Vandaar dat binnen de Osteopathie geen symptomen behandeld worden maar binnen het gehele lichaam gezocht wordt naar de oorzaak van de klacht.


De Osteopathische denkwijze is dat alles in het lichaam beweeglijk is. Het herkennen, onderzoeken en behandelen, is het uitgangspunt. Het herstel van de beweeglijkheid bevordert het circulatoir systeem (bloedvaten, lymfevaten en hersenvocht circulatie) welke gezamenlijk verantwoordelijk is voor het herstellend vermogen.


De osteopaat tracht de beweeglijkheid van de verschillende lichaamsstructuren te herstellen en dit op 3 niveaus :

craniaal (schedel)

visceraal (organen)

structureel (spieren, botten en gewrichten)


Op deze manier kan het lichaam zichzelf herstellen en terug in evenwicht komen.